NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA MỘT SỐ ANALOGUE STYRYL-LACTONE

Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hùng, Triệu Quý Hùng, Châu Văn Minh, Daniele Bonnet-Delpon

Abstract


Styryl-lactones là một lớp chất chính được phân lập từ chi Goniothalamus- họ Na (Annonaceae). Trong số các styryl-lactone phân lập được, một số hợp chất thể hiện hoạt tính chống ung thư đối với các dòng tế bào ung thư khác nhau như howiinol A, goniotriol, goniodiol và goniothalamin. Trước đây, chúng tôi công bố quy trình tổng hợp howiinol A. Trong bài báo này, chúng tôi công bố quy trình tổng hợp và kết quả thử hoạt tính gây độc tế bào của 6 hợp chất styryl-lactone. Trong đó hợp chất 3 thể hiện hoạt tính tôt nhất đối với dòng tế bào ung thư KB với giá trị IC50 = 0,88 μg/ml. Cấu trúc của các hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ như COSY, HSQC, HMBC, NOESY, MS, 19F NMR.


Keywords


styryl-lactone, Goniothalamus, howiinol ADOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/1/3796

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology