ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NGUỒN ÁNH SÁNG NHÂN TẠO ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY ĐỊA LAN (CYMBIDIUM SPP.) VÀ CÂY HOA CÚC (CHRYSANTHEMUM SPP.)

Dương Tấn Nhựt, Lê Thị Phương Thảo, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Bá Nam

Abstract


Ánh sáng là nguồn năng lượng chính trong quang hợp của cây trồng. Tuy nhiên, ánh sáng đèn huỳnh quang là nguồn ánh sáng chính trong các phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật hiện tại; do đó giá thành của cây trồng cao vì nó đã tiêu thụ một lượng lớn điện năng. Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá ảnh hưởng của việc tiết kiệm năng lượng ánh sáng (đèn compact huỳnh quang) lên khả năng tăng trưởng và phát triển của Chrysanthemum and Cymbidium để tìm ra hệ thống tiết kiệm năng lượng thay thế cho hệ thống chiếu sáng truyền thống. Kết quả thu được cho thấy đèn có chứa nhiều tia đỏ (RU, WU, và 3U) phù hợp cho sự phát triển của cây hơn đèn chứa nhiều tia xanh (GU). Trong đó, 3U phù hợp cho sự hình thành chồi của cúc cũng như hệ số nhân PLB và trọng lượng tươi của PLB địa lan. WU phù hợp cho sự hình thành rễ của cả cúc và địa lan cũng như sự phát triển của cây con khi trồng ngoài vườn ươm. Vì vậy, thay vì sử dụng hệ thống chiếu sáng truyền thống (đèn neon), chúng ta nên sử dụng đèn compact, không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của cây trồng tốt hơn.


Keywords


ánh sáng, sinh trưởng và phát triển, cây Cúc, cây Địa lan, đèn 3UDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/1/3988 Display counter: Abstract : 303 views. PDF (Tiếng Việt) : 126 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology