KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CÂY TRÔM LEO

Lê Chí Hoan, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Văn Cường, Đoàn Thị Mai Hương, Djaja D. Soejarto, Nguyễn Văn Hùng, Châu Văn Minh

Abstract


Loài Byttneria aspera Colebr có tên tiếng việt là Trôm leo thuộc họ Trôm (Sterculiaceae). Trước đây,  trong khuôn khổ dự án hợp  tác quốc  tế  ICBG về nghiên cứu đa dạng  sinh học Việt Nam – Lào, chúng  tôi đã  thu hái cây  tại Vườn Quốc gia Cúc Phương và đã phân  lập được 6 hợp chất  từ  rễ  cây Trôm  leo. Tiếp  tục nghiên cứu về  thành phần hóa học của  loài cây này, chúng tôi đã phân lập được thêm 8 hợp chất là 3β-hydroxytaraxer-14-ene-1-one (7), epigallocatechin  (8),  polystachyol  (9),  threo  and  erythro-anethole  glycol  (10),  syringic  acid (11) and 2-hydroxy-4'-methoxypropiophenone (12). Cấu  trúc của các chất được xác định bằng các phương pháp phổ MS , NMR 1D và 2D.

Keywords


Sterculiaceae, Byttneria aspera, Trôm leo, epigallocatechin, polystachyolDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/2/9494

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology