TINH SẠCH VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH CỦA LACCASE TÁI TỔ HỢP TỪ ASPERGILLUS NIGER D15#26 lcc1 1.8B

Nguyễn Thị Phương Mai, Lê Quang Hòa, Tô Kim Anh

Abstract


Laccase  là  một  enzym  có  ứng  dụng  công  nghiệp  rất  rộng  rãi.  Laccase  từ  Trametes versicolor là enzym có thế oxy hóa khử lớn và là nguồn gen hấp dẫn cho nghiên cứu biểu hiện enzym. Laccase 1  từ T. versicolor 06 được biểu hiện  trong A. niger D15#26  lcc1 1.8B, với cơ chất cảm ứng là glucose, đạt hoạt độ cao nhất 4250 U/L sau 7 ngày nuôi ở tốc độ lắc 200 v/phút, pH 6. Laccase tái tổ hợp đã được tinh chế nhờ kết tủa phân đoạn  với ammonium sulfate 40 % - 80 % bão hòa ở 4 oC và sắc kí trên cột Hitrap Q Fast Flow với gradien NaCl 0 – 1 M, đạt hiệu suất  thu hồi enzym 26 %, hoạt độ  riêng 34,7 U/mg protein,  tăng 41,19  lần  so với enzym  thô. Laccase  tinh sạch có   khối  lượng phân  tử 70 kDa, phản ứng  tối ưu ở nhiệt độ 450C và pH   4. Enzym bền trong khoảng nhiệt độ từ 30 – 35 0C và pH 4 - 6. Các thông số động học của laccase trong phản ứng với ABTS là Km 1,35 µM; Vmax 53,14 µM/phút-1; Kcat 10,42 × 106 s-1 và Kcat/Km 7,72 × 106 µM-1s-1 cho thấy enzyme hoạt động hiệu quả trong oxy hóa cơ chất ABTS.

Keywords


Laccase, Trametes versicolor,Aspergillus niger D15#26, ABTS, mediatorDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/3/9499 Display counter: Abstract : 223 views. PDF (Tiếng Việt) : 1145 views. PDF (Tiếng Việt) : 87 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology