KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CÂY TRÔM LEO

Lê Chí Hoan, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Văn Cường, Đoàn Thị Mai Hương, Djaja D. Soejarto, Nguyễn Văn Hùng, Châu Văn Minh

Abstract


Loài Byttneria aspera Colebr có tên tiếng việt là Trôm leo thuộc họ Trôm (Sterculiaceae). Trước đây,  trong khuôn khổ dự án hợp tác quốc  tế ICBG về nghiên cứu đa dạng sinh học Việt Nam – Lào, chúng tôi đã thu hái cây tại Vườn Quốc gia Cúc Phương và đã phân lập được 6 hợp chất từ rễ cây Trôm leo. Tiếp tục nghiên cứu về thành phần hóa học của loài cây này, chúng tôi đã phân lập được  thêm 8 hợp chất  là 3β-hydroxytaraxer-14-ene-1-one (7), epigallocatechin (8), polystachyol  (9),  threo  and  erythro-anethole  glycol  (10),  syringic  acid  (11)  and  2-hydroxy-4'-methoxypropiophenone  (12). Cấu  trúc của các chất được xác định bằng các phương pháp phổ MS , NMR 1D và 2D.

Keywords


Sterculiaceae, Byttneria aspera, Trôm leo, epigallocatechin, polystachyolDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/3/9505 Display counter: Abstract : 130 views. PDF (Tiếng Việt) : 53 views. PDF (Tiếng Việt) : 30 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology