MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Authors

  • Vũ Đức Thi

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/6/9541

Keywords:

cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu, hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, phát hiện tri thức từ dữ liệu, vấn đề tính toán, thuật toán

Abstract

Cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu là những hướng phát triển rất quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT). Về thực chất dữ liệu đóng vai trò nền tảng nhất trong quá trình xử lí thông tin trên hệ thống máy tính. Lí thuyết cơ sở dữ liệu và việc ứng dụng lí thuyết này vào thực tiễn đã được phát triển và đạt được nhiều thành tựu ngay từ những năm 80 thế kỉ trước. Về bản chất lí thuyết cơ sở dữ liệu cung cấp cho chúng ta những tri thức quan trọng nhất liên quan đến vấn đề  tổ chức,  thiết kế và xây dựng  các hệ  thống quản  trị  cơ  sở dữ  liệu. Trên nền  tảng những kết quả đạt được trong lí  thuyết này, các hãng máy tính của thế giới như IBM, Microsoft, Oracle, Apple … đã xây dựng những hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu thương mại bán khắp nơi trên thị trường toàn cầu như SQL, Oracle, IBM DB2. Về một khía cạnh nào đó, hiện nay, trong mọi hoạt động nhân  lọai đã  tích  lũy một khối  lượng khổng  lồ dữ  liệu. Tuy vậy,  tri  thức  thì  lại quá  nhỏ  bé.  Chính  vì  thế,  hiện  nay,  hướng  nghiên  cứu  về  phát  hiện  tri  thức  từ  dữ  liệu (Knowledge Discovery from Data) là một hướng phát triển rát mạnh mẽ. Một khâu đặc biệt then chốt  trong quá  trình phát hiện  tri  thức  từ dữ  liệu này  là khai phá dữ  liệu  (Data Mining) để  thu nhận tri thức. Do đó, hướng nghiên cứu về các phương pháp khai phá dữ liệu là một hướng rất cơ bản trong lĩnh vực CNTT. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả nền tảng về vấn đề tính toán, thực chất là vấn đề thuật toán, trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-07

Issue

Section

Articles