CÁC MÃ XYCLIC VÀ XYCLIC CỤC BỘ TRÊN VÀNH ĐA THỨC

Nguyễn Bình

Abstract


Các mã xyclic truyền thống được xây dựng trên các Ideal của vành đa thức. Do việc thực hiện đơn giản, các mã xyclic này được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Bài báo này trình bày một lớp mã tuyến tính mới được gọi là các mã xyclic cục bộ (XCB). Các mã này được xây dựng trên các phân hoạch của vành đa thức theo các nhóm nhân xyclic. Các mã xyclic truyền thống được xem là một lớp con của các mã xyclic cục bộ.

Keywords


mã XCB (xyclic cục bộ), mã xyclic, vành đa thức, lũy đẳng, nhóm nhân xyclic, giải mã ngưỡngDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/6/9543

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology