VẬT LIỆU KHUNG CƠ KIM (MOFs): CÁC ỨNG DỤNG TỪ HẤP PHỤ KHÍ ĐẾN XÚC TÁC

Authors

  • Lê Thành Dũng
  • Nguyễn Thanh Tùng
  • Phan Thanh Sơn Nam

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/6/9544

Keywords:

khung hữu cơ - kim loại, hấp phụ, lưu trữ khí, y sinh, xúc tác

Abstract

Vật liệu khung hữu cơ-kim loại (MOFs) được tạo thành từ các cầu nối hữu cơ và các tâm kim loại (làm điểm kết nối). MOFs có những tính chất độc đáo như có cấu trúc tinh thể, diện tích bề mặt riêng lớn, khung cấu trúc linh động, có thể thay đổi kích thước, hình dạng lỗ xốp và đa dạng  nhóm  chức  hóa  học  bên  trong  lỗ  xốp. Nội  dung  của  báo  cáo  tổng  quan  này  giới  thiệu những nét chính về các  tiềm năng ứng dụng của MOFs  trong hấp phụ,  tách,  lưu  trữ khí,  trong phân tách hóa học, y sinh và xúc tác. Ngoài ra cấu trúc và tóm tắt một số phương pháp tổng hợp MOFs cũng được trình bày.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-07

Issue

Section

Articles