CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI

Nguyễn Đức Hùng

Abstract


Công  nghệ  điện  hóa  được  dựa  trên  cơ  sở  các  quy  luật  lí  thuyết  về  sự  chuyển  hóa  năng lượng hóa học và điện với  thông số đặc  trưng  là mật độ dòng và điện  thế cũng như được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp năng lượng và pin nhiên liệu, luyện kim màu và vật liệu chức năng, sản xuất hóa chất và thuốc, chống ăn mòn và bảo vệ kim loại. Công nghệ điện hóa hiện đại cũng đang định hướng vào nano điện hóa và điện  li plasma, hứa hẹn những ứng dụng mới cho tương lai không xa.

Keywords


công nghệ điện hóa, bảo vệ kim loại, nano điện hóa, điện li plasmaDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/6/9545

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology