PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH HỌC HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIOMASS TOWN Ở VIỆT NAM

Authors

  • Phan Đình Tuấn

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/6/9553

Keywords:

nhiên liệu sinh học, biomass, bioethanol, biogas, biomass town

Abstract

Bài  báo  trình  bày  các  kết  quả  nghiên  cứu  sản  xuất  nhiên  liệu  sinh  học  dưới  dạng bioethanol và biogas  từ chất thải nông nghiệp trong khuôn khổ Dự án JICA-JST “Kết hợp bền vững nền nông nghiệp địa phương với công nghiệp chế biến biomass”. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu này, bài báo chỉ ra các điểm mấu chốt về công nghệ cần phải nghiên cứu, phát triển để các sản phẩm thu được có giá thành hạ, có khả năng áp dụng trong thực tế công nghiệp, như công nghệ  tiền xử  lí nguyên  liệu có nguồn gốc cellulose, công nghệ  sản xuất enzyme có hoạt tính cao và giá thành hạ, công nghệ tinh chế bioethanol ở nhiệt độ thấp, công nghệ tinh chế và lưu trữ biogas. Các kết quả này là cơ sở để thiết kế và xây dựng mô hình Biomass Town tại Việt Nam, trong đó các chất thải nông nghiệp được tái sử dụng hoàn toàn để sản xuất nhiên liệu, phân bón, khép kín việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu sinh học trong phạm vị địa phương, góp phần hình thành chu trình CO2 trong khí quyển

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-07

Issue

Section

Articles