NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠO MẦM (GẠO GABA) TỪ GẠO LỨT VIỆT NAM

Cung Thị Tố Quỳnh, Nguyễn Hoàng Dũng, Lại Quốc Đạt

Abstract


Gạo mầm (gạo GABA) được sản xuất bằng cách sử dụng gạo lứt cho nảy mầm bằng cách ngâm và ủ gạo trong nước ở các điểu kiện thích hợp. Trong nghiên cứu này, gạo lứt Huyết Rồng và Jasmine được ngâm ở pH = 6, nhiệt độ 30 oC trong thời gian 20 giờ. Kết thúc quá trình ngâm, gạo được ủ ở 35 oC trong thời gian 36 giờ đối với gạo Jasmine và 48 giờ với gạo Huyết Rồng. Gạo thu được sẽ được sấy ở nhiệt độ 60 oC trong 18 giờ nhằm thu được gạo có độ ẩm thích hợp cho quá trình bảo quản tiếp theo. Hàm lượng gamma-amino butyric axit (GABA) trong gạo mầm thành phẩm tăng gấp 5 lần so với gạo lứt nguyên liệu.

Keywords


gạo GABA, gạo mầm, gạo lứt nảy mầm, gạo lứt Huyết Rồng, gạo lứt JasmineDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/1/9562 Display counter: Abstract : 528 views. PDF (Tiếng Việt) : 2059 views. PDF (Tiếng Việt) : 1052 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology