NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU CHUYỂN PHA TRỮ NHIỆT GỐC PARAPHIN CHO CÁC ỨNG DỤNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Vũ Duy Hiển, Phan Thị Ngọc Bích

Abstract


Đặc trưng nhiệt của mẫu paraphin ban đầu đã được xác định cho thấy khả năng sử dụng làm vật liệu chuyển pha thích hợp cho các ứng dụng ở vùng nhiệt độ 50 – 60 oC. Biến tính paraphin theo hướng pha tạp với axit béo làm giảm nhiệt độ chuyển pha, thích hợp cho các ứng dụng ở vùng nhiệt độ thấp hơn đáng kể, nhưng cũng làm giảm một phần nhiệt lượng chuyển pha, do đó giảm một phần hiệu suất trữ nhiệt.

Keywords


paraphin, DSC, axít béo, vật liệu chuyển pha, tích trữ nhiệtDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/1/9570 Display counter: Abstract : 104 views. PDF (Tiếng Việt) : 95 views. PDF (Tiếng Việt) : 314 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology