MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI GIẢI QUYẾT VIỆC CHUYỂN TIẾP CÁC CAMERA TRONG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG

Ngô Đức Vĩnh, Đỗ Năng Toàn

Abstract


Bài báo này đề xuất việc tính toán va chạm của đối tượng với một đường ranh giới ảo (virtual line). Đường ranh giới ảo thực chất là một đường thẳng được vẽ lên trên mỗi khung hình trong quá trình thao tác với dữ liệu video. Trên cơ sở việc tính toán này chúng tôi đưa ra việc đánh giá đối tượng là xuất hiện hay biến mất trong một vùng nằm trong thị trường của camera quan sát, nhờ đó giải quyết được việc chuyển tiếp giữa các camera trong một hệ thống giám sát gồm nhiều camera.

Keywords


đường ranh giới ảo, chuyển tiếp camera, giám sát tự động, thị trường cameraDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/3/9588

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology