NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG LƯỠNG ỔN ĐỊNH QUANG HỌC TRONG TINH THỂ PHOTONIC PHI TUYẾN MỘT CHIỀU

Nguyễn Văn Phú

Abstract


Các thiết bị quang tử (photonic) hoạt động lưỡng ổn định có vai trò quan trọng trong hệ thống thông tin quang. Chúng được sử dụng như các cổng logic, khóa quang bộ chuyển đổi hay khuếch đại quang học. Trong bài báo này, bằng cách giải hệ phương trình liên kết mode phi tuyến chúng tôi khảo sát hoạt động lưỡng ổn định quang học của một mẫu tinh thể photonic tuần hoàn, phi tuyến một chiều. Các kết quả thu được cho thấy khi thay đổi một vài tham số cấu trúc các đặc trưng lưỡng ổn định như độ rộng, hay ngưỡng chuyển trạng thái đã bị thay đổi.


Keywords


lưỡng ổn định quang học, tinh thể photonic phi tuyến, một chiềuDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/3/9593 Display counter: Abstract : 95 views. PDF (Tiếng Việt) : 103 views. PDF (Tiếng Việt) : 63 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology