Author Details

Bac, Vo Hoai, 1Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam,