Author Details

Hiền, Đỗ Thị

  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THAY THẾ Fe-EDTA BẰNG NANO SẮT TRONG VI NHÂN GIỐNG CÂY SALEM (LIMONIUM SINUATUM (L.) MILL)
    Abstract  PDF