Author Details

Hiếu, Đoàn Ngọc, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  • Vol 14, No 1 (2016) - Articles
    Expression analysis of GmNAC085 gene under dehydration and salt treatment in drought-tolerant DT51 and drought-sensitive MTD720 soybean cultivars
    Abstract  PDF