Author Details

Anh, Hoàng Thị Lan, Viện công nghệ sinh học, Vietnam