Author Details

Xuyến, Lê Thị Kim, Viện công nghệ sinh học, Viet Nam