Author Details

Xuyến, Lê Thị Kim, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 14, No 2 (2016) - Articles
    Genetic characterization of mitochondrial genome of the small intestinal fluke, Haplorchis taichui (Trematoda: Heterophyidae), Vietnamese sample
    Abstract  PDF