Author Details

Đức, Lê Hoàng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viet Nam

  • Vol 14, No 1 (2016) - Articles
    Cloning gene fragment containing sequences of B gene activates anthocyanin biosynthesis in local sticky corn cultivars (Zea mays subsp. ceratina (Kuelshov) Zhuk)
    Abstract  PDF