Author Details

Bình, Lê Trần, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Vietnam

  • Vol 14, No 1 (2016) - Articles
    Cloning gene fragment containing sequences of B gene activates anthocyanin biosynthesis in local sticky corn cultivars (Zea mays subsp. ceratina (Kuelshov) Zhuk)
    Abstract  PDF