Author Details

Hoa, Ngô Thị, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford tại Việt Nam, Vietnam

  • Vol 14, No 1 (2016) - Articles
    Development of an ELISA using the surface antigen one protein to detect for Streptococcus suis infection
    Abstract  PDF