Author Details

Anh, Nguyễn Duy

  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    NANO BẠC TRONG KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY IN VITRO CÂY HOA CÚC (CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM RAMAT CV. JIMBA)
    Abstract  PDF