Author Details

Hoàng, Nguyễn Hồng, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 14, No 1 (2016) - Articles
    Effect of some factors on the growth and regeneration of cell suspension of Ngoc Linh ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)
    Abstract  PDF