Author Details

Bình, Nguyễn Thị Hương

  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    KÊNH DẪN TRUYỀN NA+ CỔNG ĐIỆN ÁP (NaV) VÀ TÍNH KHÁNG THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG Ở MUỖI TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
    Abstract  PDF