Author Details

Hiền, Nguyễn Thị

  • Vol 15, No 3 (2017) - Articles
    TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN CÁC LOÀI VI KHUẨN MỚI TRONG ĐẤT TRỒNG NHÂN SÂM (PANAX L.) TRÊN THẾ GIỚI
    Abstract  PDF
  • Vol 16, No 2 (2018) - Articles
    IDENTIFICATION OF Q2933P MUTATION IN FAT1 GENE IN A PATIENT WITH INTECLLECTUAL DISABILITY FROM DIOXIN VICTIM’S VIETNAM FAMILY
    Abstract  PDF