Author Details

Hiền, Nguyễn Thu, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 14, No 1 (2016) - Articles
    Isolation and characterization of the cellulose-degrading bacteria from Ngoc Linh ginseng soil in Quang Nam province
    Abstract  PDF