Author Details

Hiền, Vũ Thị Thu, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 14, No 2 (2016) - Articles
    Genetic diversity in natural populations of (Cephalotaxus mannii Hook. F.) In Tay Nguyen, Vietnam base on SSR markers
    Abstract  PDF