Return to Article Details Khả năng bảo vệ chống ăn mòn của màng nano-compozit Ppy/-Fe2O3 được tổng hợp điện hóa khi có mặt các chất hoạt động bề mặt Download Download PDF