Return to Article Details Nghiên cứu tổng hợp axit glycolic bằng phương pháp oxi hóa etylen glycol trên hệ xúc tác Au/Al2O3 và Au/C Download Download PDF