Return to Article Details Nghiên cứu thành phần hóa học cây xích thược (Paeonia veitchii Lynch. var Beresowskii Download Download PDF