Return to Article Details Phân tích so sánh tính chất xốp của vật liệu silica rây phân tử mao quản trung bình có cấu trúc lục lăng SBA-15 và MCM-41 Download Download PDF